Rasostuc CH1T

Opakowanie

  • 5L
  • 10L

karta techniczna

Kategoria:

Opis

Rasostuc CH1T


1-K ROZPUSZCZALNIKOWE, BEZBARWNE SPOIWO DO PARKIETU (FUGENKIT)

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

1-K składnikowe, rozpuszczalnikowe, szybkoschnące, bezbarwne spoiwo do wypełniania szczelin i ubytków w parkietach oraz w elementach drewnianych. Jest stabilne i elastyczne, dzięki czemu bardzo dobrze wypełnia szczeliny przy zachowaniu krótkiego czasu schnięcia oraz nie powoduje występowania zjawiska zapadania spoin.

Do stosowania wewnątrz. Przystosowany do użycia na ogrzewaniu podłogowym.

  • Bardzo dobra stabilność
  • Redukuje efekt sklejania krawędzi
  • Doskonale wypełnia szczeliny
  • Szybkoschnące
  • Brak przebarwień
  • Łatwe w obróbce
  • Gotowe do użycia

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Baza surowcowa: Nitro-Celuloza
Kolor: bezbarwny
Ciężar właściwy: 0,95 G/cm3
Lepkość: 2100-2500 mPa.s (fuso 5, RPM 5)
Zawartość ciał stałych: 9 %
Nakładania: Szpachla nierdzewna
Zużycie: ok. 50 – 100g/m² w zależności od wielkości szczelin
Czas schnięcia: ok. 30 Min. w zależności od ilości nałożonych warstw i warunków klimatycznych
Możliwość szlifowania: ok. 30 – 60 Min.  w zależności od ilości nałożonych warstw i warunków klimatycznych
Możliwość lakierownia: ok. 60 minut w zależności od ilości nałożonych warstw i  warunków klimatycznych
Czyszczenie: środkiem Solvente CH 500 .
Temperatura użycia: powyżej +15°C podłoża
Temperatura przechowywania: powyżej +5°C.  Wrażliwy na mróz
Okres przydatności: ok. 12 miesięcy w orginalnych opakowaniach w temperaturze  pokojowej
Wskazówki dot. zagrożeń F:„łatwopalny“; Xn: „szkodliwy dla zdrowia“
Giscode: G3
OPAKOWANIE metalowa puszka 5 lub 10 Literów

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich warunków technicznych wykonania robót (np. DIN 18356 wzgl. 18352 i Onorm B2218 wzgl. B2236-1). Parkiet musi być wolny od zabrudzeń, olei, wosku, silikonu i innych substancji. Wilgotność drewna musi odpowiadać obecnym normom.

SPOSÓB UŻYCIA:  RASOSTUCCH 1 T przed użyciem powinien mieć temperaturę pokojową. Przed aplikacją musi być dobrze wymieszany. Rasostuc CH 1T należy wymieszać z drobnym, czystym pyłem drzewnym (zebranym po szlifie materiałem ściernym 100) z tego samego gatunku, co szpachlowane drewno. Wymieszany pył powinien stworzyć masę o konsystencji umożliwiające dobre szpachlowanie. Przygotowaną masę należy szybko nanosić na całą powierzchnię posadzki drewnianej. Drobny pył poprawia przyczepność fugi. RASOSTUCH 1 T przeznaczony jest do wypełniania fug o szerokości do 2 mm. Ważne: zbyt płynna masa powstała w wyniku mieszania z pyłem, podczas schnięcia może się zapaść oraz zmniejszyć przyczepność fugi do szczelin, co może spowodować wypadanie fug podczas szlifowania. Po wyschnięciu masy szpachlowej, posadzę drewnianą należy dokładnie wyszlifować stosując papier ścierny o uziarnieniu 100 lub 120 w celu usunięcia pozostałości po szpachlowaniu.